Dysgu yn y Gymuned

Bydd manylion cyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar gyfer Medi 2020 ar gael yn fuan.

Bydd y cyrsiau'n cynnwys Sgiliau Hanfodol Saesneg a Mathemateg, Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, TGAU Saesneg a Mathemateg, Cynorthwy-ydd Dosbarth, Iaith Arwyddion, TGCh a Sgiliau Byw'n Annibynnol.

I ofyn am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk 

Consesiynau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad ar brisiau cyrsiau.

Sylwch fod amodau’n berthnasol a bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn derbyn budd-daliadau y mae’n rhaid iddi fod yn ddilys ar y diwrnod y byddwch yn cofrestru ar y cwrs.

Siaradwch ag aelod o staff neu anfonwch e-bost i community.learning@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Polisi Ad-dalu

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd yr hawl i ganslo neu gyfuno cyrsiau. Os yw hyn yn angenrheidiol, mae’n bosib y gellir cynnig ad-daliad llawn neu rannol.

Ni roddir ad-daliadau am unrhyw reswm arall.   

TRA89763 20 August 2018