Wythnos Addysg Oedolion

adultclass-01

Wythnos Addysg Oedolion (20-26 Medi 2021) yw'r ymgyrch addysg oedolion fwyaf yng Nghymru gyda dros 10,000 o oedolion yn cymryd rhan.

Dysgwch am gyfleoedd yng Nghasnewydd, gyda gweithdai, help a chyngor.

Amserlen

Dydd Llun 20 Medi

Mae Pobl yn dangos sut i wneud planhigyn gaeaf.

Gwyliwch y fideo ar YouTube 


Dydd Mawrth 21 Medi

Bydd Prifysgol De Cymru yn cynnig cyfle i oedolion sy'n dysgu yng Nghasnewydd ymweld â Champws Dinas Casnewydd, i gymryd rhan mewn sesiynau addysgiadol wyneb yn wyneb a mynd ar daith o amgylch y campws. Cofrestrwch Ar-lein

 

10am-12pm
Meithrin Hyder - Dysgu Oedolion Cymru

Cofrestrwch i gymryd rhan


Dydd Mercher 22 Medi

10am - 11:30am
Hyrwyddwyr OpenLearn – Sesiynau hyfforddi ar-lein byr ar sut i gael gafael ar adnoddau ar-lein am ddim ar OpenLearn i helpu i gefnogi dysgwyr. Dysgwch fwy am Hwb OpenLearn Cymru

Cofrestrwch ar-lein

 

10am-12pm
Sesiwn Blasu Hawliau Gweithiwr - Dysgu Oedolion Cymru

Cofrestrwch i gymryd rhan

 

6pm-8pm

Diogelu - Dysgu Oedolion Cymru

Cofrestrwch i gymryd rhan

 

Nod Menter Iaith Casnewydd yw cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yng Nghasnewydd gan blant ac oedolion a'i gwneud yn iaith sy'n rhan o wead cymdeithasol y ddinas drwy alluogi pobl i fyw a gweithio yn y Gymraeg. Gweld y fideos gan Menter Iaith Casnewydd 


Dydd Iau 23 Medi, 9am-5pm

Galwch heibio Prifysgol De Cymru, Campws y Ddinas, rhwng 9am a 5pm i gael gwybod mwy am sesiynau sgiliau digidol a chyrsiau dysgu oedolion yn y gymuned Casnewydd.

Os oes angen cyfieithydd Cymraeg arnoch ar gyfer hyn, e-bostiwch sam.ali@newport.gov.uk 48 awr ymlaen llaw.


Dydd Gwener 24 Medi, 10:30am

Bydd y cwrs hwyl rhyngweithiol hwn, a gyflwynir gan GAVO drwy Zoom, yn edrych ar 5 ffordd syml o'ch helpu i deimlo'n iachach ac yn hapusach.

Cofrestrwch i gymryd rhan

 

10am-11am
Beth yw newid yn yr hinsawdd a beth allwn ei wneud yn ei gylch?

Cofrestrwch i gymryd rhan


Dysgwch fwy am y sefydliadau sy'n helpu i ddathlu Wythnos Addysg Oedolion yng Nghasnewydd.