Rhandiroedd

Os ydych chi'n byw yng Nghasnewydd, gallwch wneud cais am randir trwy gysylltu ag ysgrifennydd y safle i ofyn a oes rhandir ar gael. 

Heblaw ar gyfer safleoedd sy'n eu rheoli eu hunain, Cyngor Dinas Casnewydd sy'n delio â phrisiau, y gallu i gael gostyngiad, biliau, canslo tenantiaethau ac atgyweiriadau.

Gallai gostyngiadau gael eu cynnig i'r henoed a phobl â bathodyn anabledd.  

Mae arolygon safle wedi ail-ddechrau a chaiff hysbysiadau eu hanfon i denantiaid nad ydynt yn cynnal eu llain i safon resymol.

Lawrlwytho'r Llawlyfr Rhandiroedd (pdf)

Ffioedd a Thaliadau 2021/22

Rhenti Rhandiroedd (tâl gweinyddol fesul llain) - £30

Ffi Perc Rhandir (gall lleiniau gynnwys sawl perc - mae pob perc tua 25m2) - £3.70 fesul perc

Cysylltiadau ar gyfer rhandiroedd

Safle

Cysylltu

Barrack Hill

NP20 5PJ

Guy Hall 07799 561219

Betws

NP20 7GA

(01633) 656656  

Cae Perllan Road

NP20 4FF

Delwyn Brooks 07773 081161

Capel Crescent

NP20 2EX

Paul Bates 07539076092 

paulbates062@gmail.com

Castle Mews

NP18 1BP

(01633) 656656

Christchurch

NP19 8BE

(01633) 656656

Coed Melyn

NP20 3QR

Jenny Mitchell (01633) 421546

neu 07802 717156

Cold Bath Road, Caerllion

NP18 1NB

Russel Bartram (01633) 423401

Coldra Road

NP20 4FF

Bethan Maldive-Davies (01633) 215550

neu 07799 228899

Coomassie Street

NP20 2JF

Mike Young (01633) 665151

Duffryn

NP10 8TG

James Heley.

DuffrynAllotments@hotmail.com

neu 07500 901287

Haldane Place

NP20 6NA

 (01633) 656656

Hawthorn Square

NP19 9AD

Louisa Buonaiuto (01633) 273093

Ladyhill

NP19 9QH

Philip Humphreys 07434 159486

Maesglas Grove

NP20 3DN

Brian Gapper (01633) 817232

neu 07926 890108

Market Gardens

East Grove Road

NP19 9DB

John Hill 07900 672310

Portland Street

NP20 2DP

Paul Bates 07539 076092 

paulbates062@gmail.com

Pugsley Street

NP20 5JU

Tony Cartwright (01633) 676906

neu 07824 183629

Radnor Road

NP19 7SQ

Susan Johnson 07999 543938

neu (01633) 779059

St Julians (Glebelands)

NP19 7HJ

Ann Spruce (01633) 842902

Vivian Road

NP19 0BE

(01633) 656656

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm Gwasanaethau Stryd.