Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

pexels-jill-wellington-3309663

Fel rhan o becyn cymorth gwerth dros £50m i fynd i'r afael â phwysau uniongyrchol ar gostau byw, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £38 miliwn drwy Gynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf.

Bydd y cynllun yn darparu taliad arian parod untro o £100 i un aelod o aelwyd o oedran gweithio sy'n gyfrifol am filiau trydan/nwy/dŵr.

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys, p'un a yw'n talu am danwydd ar y grid drwy fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.

Rhaid i’r unigolyn fod yn derbyn budd-dal lles penodol ar unrhyw adeg rhwng 01 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Cynhwysol
  • Credydau Treth Gwaith

Gwnewch gais ar-lein nawr

Mae ceisiadau ar agor tan hanner nos ar 18 Chwefror 2022.

Os ydych chi a'ch partner (os oes gennych un) dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth, efallai y byddwch yn gymwys i gael Credyd Pensiwn i helpu gyda chostau bywyd bob dydd.