Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Ewch i Fy Nghasnewydd a rhowch eich cod post i weld faint yw eich treth gyngor. 

Os ydych chi’n gwybod beth yw eich band treth gyngor, gallwch ddefnyddio’r Bil Rhithwir i weld symiau treth gyngor cyfredol a hanesyddol.