Ynglŷn â'r Dreth Gyngor

Ffurf o dreth leol ar breswylwyr a pherchenogion anheddau domestig sydd wedi’u dynodi’n ‘bobl atebol’ yw’r Dreth Gyngor.

Mae’r Dreth Gyngor yn cyfrannu tua 23% at incwm Cyngor Dinas Casnewydd ac yn mynd tuag at y gost o ddarparu gwasanaethau i’r gymuned.

Mae’r 77% arall o incwm y Cyngor yn dod o grantiau a thaliadau eraill.

Mae’r Cyngor yn casglu treth ar ran Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent a sawl cyngor cymuned.

Bydd eich bil yn dangos faint fydd yn mynd i bob un o’r sefydliadau hyn a faint fydd yn mynd i’r Cyngor.

Canllawiau 2021-2022

Lawrlwythwch Canllaw i'r Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig 2021/22 (pdf)

Canllawiau 2020-2021

Lawrlwythwch Canllaw i'r Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig 2020/2021 (pdf)

Lawrlwythwch Cyllideb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent 2020/2021  (pdf) 

Canllawiau 2019-2020

Lawrlwythwch Canllaw i'r Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig 2019/2020 (pdf)

Canllawiau 2018-2019

Lawrlwythwch Canllaw i’r Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig 2018/2019 (pdf)

Lawrlwythwch Cyllideb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent 2018/2019  (pdf)  

Bandiau Prisio

Defnyddiwch Asiantaeth y Swyddfa Brisio i chwilio am fand prisio presennol unrhyw eiddo sydd wedi’i restru yng Nghymru a Lloegr.

Mae Rhestr Brisio 1993 yn defnyddio prisiau eiddo o fis Ebrill 1991 ac mae Rhestr 2005 yn defnyddio prisiau o fis Ebrill 2003.