Hysbysiadau peifatrwydd

Mae ein hysbysiadau preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y math o ddata personol a gasglwn gennych er mwyn darparu gwasanaethau’r cyngor. 

Rydym yn cynhyrchu hysbysiadau preifatrwydd am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ac mae’r hysbysiadau’n esbonio’n glir:

  • yr hyn a wnawn gyda’r data hwn
  • p’un a ydym yn ei rannu
  • pa mor hir yr ydym yn cadw’r data

Gallwch weld ein hysbysiadau preifatrwydd cyhoeddedig isod ac hefyd ar y dudalen gwasanaeth perthnasol.

Hysbysiadau preifatrwydd

Addasu Ysgolion yn Ysgolion Ardal i ofalu am blant (pdf)

Addysg ddewisol yn y cartref (pdf)

Adfywio cymunedol (pdf)

Afiechydon trosglwyddadwy (pdf)

Amgueddfa – rheoli casgliadau (pdf)

Amgueddfa – e-bost (pdf)

Amgueddfa – caniatâd i ddefnyddio ffotograff (pdf)

Amgueddfa – defnyddio delweddauuseum (pdf)

Arcêd y Farchnad (pdf)

Bathodyn Glas (pdf)

Budd-dal Tai (pdf)

Cais am Drwydded Hebryngwr (pdf)

Cais am Drwydded Perfformiad Plant (pdf)

Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth (pdf)

Cerdd Gwent (pdf)

Child employment licence (pdf)

Cludiant o Gartref i’r Ysgol - Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (pdf)

Countryside (pdf)

Cwnsela yn yr Ysgol (pdf)

Cwynion a Chanmoliaethau (pdf)

Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19: hysbysiad preifatrwydd

Defnydd y Tîm Gorfodi Parcio Sifil o Gamerâu Corff (pdf)

Derbyn i Ysgolion (pdf)

Dewisiadau Cartref  (pdf)

Digartrefedd (pdf)

Development Management  and Building Control (pdf)

Discretionary housing payments (pdf)

Ellen Ridge (pdf)

Enwi a rhifo strydoedd (pdf)

Flying Start (pdf)

Gostyngiad y Dreth Gyngor (pdf)

Gwasanaeth Addysg Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (pdf)

Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (pdf)

Gwasanaeth cofrestru etholiadol (pdf)

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau (pdf)

Gwasanaethau Cwsmeriaid (pdf)

Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol (pdf)

Gwasanaethau rheoliadol (pdf)

 

Gwneud cais am swydd (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd Ardrethi Busnes (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd Gorfodi Parcio Sifil (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (pdf)

Involve Newport Citizens Panel (pdf)

Licensing (pdf)

Panel Dinasyddion Cynnwys Casnewydd (pdf)

Partnership team (pdf)

Polisi Cynllunio (pdf)

Swyddogaethau Clefydau Troslgwyddadwy’r Gwasanaethau Rheoliadol (pdf)

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (pdf)

Trafnidiaeth Teithwyr (pdf)

Treth y Cyngor (pdf)

Trwyddedau parcio (pdf)

Tîm Partneriaeth – Arolwg (pdf)

Vulnerable people resettlement scheme (pdf)

Ymgeisio am swydd (pdf)