Cofrestryddion

Mansion House

Diweddariad Covid19:  Mae ein swyddfa yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd oni bai bod gennych apwyntiad wedi'i drefnu o flaen llaw. Dilynwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth ac i ofyn am apwyntiad.

Wrth fynychu eich apwyntiad yn Y Plasty, cyrhaeddwch ar yr amser a neilltuwyd.  Efallai na fyddwn yn gallu eich gweld os byddwch yn cyrraedd yn hwyr.  Sicrhewch eich bod yn gwisgo mwgwd/gorchudd wyneb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.


Priodas a phartneriaeth sifil

Cofrestru marwolaeth

Cofrestru genedigaeth 

Cofrestru marw-enedigaeth

Seremonïau enwi

Seremonïau dinasyddiaeth

Cael tystysgrifau

Ffioedd 

Oriau agor 

Dydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener: 9am - 4pm

Dydd Mawrth: 9.30am - 4pm  

Sylwch: mae tystysgrifau a gyhoeddir o'r archifau ar gael tan 3.15pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

O 1 Rhagfyr 2018 bydd angen i bob tystysgrif sy’n cael ei phostio gael ei llofnodi, gyda chostau postio ychwanegol.

Mae hwn yn fesur diogelwch i sicrhau bod tystysgrifau yn cyrraedd y derbynnydd a fwriadwyd ac i leihau’r risg o’u colli.

Mae’r broses hon hefyd yn cydymffurfio â chanllawiau diogelu data ar gyfer trin data sensitif yn ddiogel.

Cysylltu

Swyddfa Gofrestru Casnewydd, Y Plasty, 4 Stow Park Circle, Casnewydd NP20 4HE 

E-bost: registrar@newport.gov.uk

Ffôn: Cofrestrydd (01633) 235510 neu Seremonïau (01633) 235520

Mae parcio ar gael am ddim i ymwelwyr ar dir y Swyddfa Gofrestru.

TRA94895 11/12/2018