Newyddion

Teyrnged i'r cyn-Gynghorydd Peter McKim BEM

Wedi ei bostio ar Wednesday 12th May 2021

Mae'r Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, wedi talu teyrnged i'r cyn-Gynghorydd Peter McKim BEM

 

"Cefais fy nhristáu o glywed am farwolaeth Peter a wasanaethodd ward y Graig gydag ymroddiad ac ymrwymiad am nifer o flynyddoedd.

 

"Bu'n gweithio yng Ngwaith Dur Llanwern a chydnabuwyd ei gyfraniad ym 1985 pan enillodd Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig.

 

"Ar ran y cyngor, hoffwn estyn fy nghydymdeimladau diffuant i'w deulu a'i ffrindiau."

 

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.