Arolwg O'r Trefniadau Etholiadol ar Gyferdinas a Bwrdeistref Sirol Casnewydd

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymrudeddf

Llywodraeth Leol Ywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013

Arolwg O'r Trefniadau Etholiadol ar Gyferdinas a Bwrdeistref Sirol Casnewydd

Ar 13/08/2020 mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cyflwynoadroddiad i Llywodraeth Cymru yn cynnwys eu Cynigion Terfynol yn ymwneud a'rarolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Bwrdeistref Sirol Casnewydd.

Ar of derbyn yr adroddiad, gall Llywodraeth Cymru, os gwel fod hynny'n briodol,wneud gorchymyn i weithredu unrhyw gynigion a wneir iddo gan y Comisiwn naillai fel y'u cyflwynwyd neu gydag addasiadau.

Ni ddylai unrhyw orchymyn iweithredu cynigion o'r fath gael ei wneud nes bod chwe wythnos wedi mynd heibioers y dyddiad y cyflwynwyd y cynigion i'r Llywodraeth Cymru.

Mae'r adroddiad wedi ei gyhoeddi a bydd copiau ohono a map yn swyddfeydd Cyngor Dinas a Bwrdeistref Sirol Casnewydd ac yn swyddfeydd y Comisiwn abyddant ar gael i'w harchwilio am hyd at chwe mis ar of i unrhyw orchymyn iweithredu'r cynigion gael ei wneud, neu ar of i Llywodraeth Cymru hysbysu nadyw'n bwriadu gweithredu'r cynigion.

Mae trefniadau hefyd yn mynd rhagddynt i osod copiau o'r adroddiad ymhobIlyfrgell gyhoeddus yn Dinas a Bwrdeistref Sirol Casnewydd a bydd nifercyfyngedig ar gael drwy wneud cais amdanynt, gan Ysgrifennydd y Comisiwn ynTy Hastings, Llys Fitzalan, Caerdydd, CF24 OBL.

Dylid cyflwyno unrhyw gynrychioliadau pellach sy'n ymwneud a materion yn yradroddiad hwn cyn gynted a phosibl, a beth bynnag erbyn chwech wythnos wedi13/08/2020 i Tim Democratiaeth Llywodraeth Cymru, Yr Is-adran Democratiaeth, Amrywiaeth a Chydnabyddiaeth Ariannol, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays,Caerdydd, CF10 3NQ neu Igdtmailbox@gov.wales.

Shereen Williams, Prif Weithredwr


 

Mae copiau ar gael i’w harchwilio yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd drwy apwyntiad yn unig.

E-bostiwch corporate.admin@newport.gov.uk i drefnu apwyntiad.