COVID-19: cymorth i fusnesau

Gweler ein tudalen Cymorth COVID-19 i fusnesau Casnewydd am fanylion grantiau, benthyciadau a chymorth ariannol arall a help sydd ar gael i fusnesau. 

Busnesau bwyd: rydym yn hepgor ein ‘ffioedd talu am gyngor’, dysgwch sut y gallwn eich cefnogi.  

Tenantiaid manwerthu a diwydiannol y Cyngor: Efallai bod rhai o'n tenantiaid masnachol yn wynebu anawsterau o ran talu eu rhent oherwydd effaith y coronafeirws, cysylltwch â corporate.premises@newportnorse.co.uk i drafod sut y gallwn eich cynorthwyo.

Busnesau a safleoedd

Mae'n dal yn ofynnol yn gyfreithiol i fusnesau a safleoedd gymryd camau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws.

Mae canllawiau llawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

Os ydych chi’n credu bod busnesau'n methu â dilyn y gofynion presennol, ffoniwch ein tîm safonau masnach ar (01633) 414970.

Gweld Hysbysiadau gwella / cau Covid-19

 

Cyswllt

Er mwyn cysylltu â gwasanaethau cymorth busnes Cyngor Dinas Casnewydd, anfonwch e-bost at business.services@newport.gov.uk

TRA127359 28/10/2020