Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Carers Rights Day Cym_RGB

Diwrnod Hawliau Gofalwyr - 25 Tachwedd 2021

P'un a ydych yn ofalwr newydd neu wedi bod yn gofalu am rywun am gyfnod, mae'n bwysig eich bod yn deall eich hawliau ac yn gallu cael gafael ar y cymorth sydd ar gael i chi cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch.

Mae llawer o bobl yn ymgymryd â mwy o gyfrifoldebau gofalu am eu perthnasau a'u ffrindiau sy'n anabl, yn sâl neu'n hŷn ac y mae angen cymorth arnynt. 

Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o'r hawliau sydd gan ofalwyr di-dâl.

Dadlwythwch ganllaw Llywodraeth Cymru - Deall eich hawliau fel gofalwr (pdf)

Sesiynau galw heibio

Dysgwch fwy am eich hawliau fel gofalwr di-dâl drwy ymuno â'r tîm am baned a chacen yn un o'n sesiynau galw heibio ar draws y ddinas.

Siaradwch â Chysylltydd Cymunedol i gael gwybodaeth am sut y gall Cyngor Dinas Casnewydd eich cefnogi yn eich rôl ofalu.

 

 • Glan-yr-afon, 10am -12pm
  (Kingsway NP20 1HG)
 • Canolfan Gymunedol y Betws, 11am -12pm
  (Hyb y Gogledd, 43 The Precinct, Y Betws, NP20 7TN)
 • Canolfan Gymunedol Maesglas, 11am-12pm
  (Hyb y Gorllewin, Bideford Road, NP20 3XT)
 • Canolfan Mileniwm Pilgwenlli, 1pm – 2pm
  (Yr Hyb Canolog, Courtybella Terrace, NP20 2GH)
 • Canolfan Gymunedol Ringland, 1pm-2pm
  (Hyb y Dwyrain, 282 Ringland Circle, NP19 9PS)

 

Dysgwch ragor am y cymorth sydd ar gael i ofalwyr di-dâl yng Nghasnewydd