Gofal a Chymorth

Mae gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd yn helpu i ofalu am bobl sy'n agored i niwed a’u diogelu.

Cysylltwch â’r timau Dyletswydd a Gwaith Cymdeithasol, Yr Orsaf Wybodaeth, Queensway, Casnewydd NP20 4AX

E-bostiwch info@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

Argyfyngau 

Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â thîm dyletswydd Argyfyngau De-ddwyrain Cymru ar:

Rhagor o wybodaeth

Lawrlwythwch y Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau i Oedolion (pdf)

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 2017/2018 (pdf)

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol  

Bob blwyddyn, mae cynghorau yng Nghymru yn dadansoddi ac yn asesu'r gwasanaethau a ddarperir ac yn ystyried beth maen nhw'n ei wneud yn dda a beth y gellid ei wneud yn well.

Mae'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn llunio adroddiad blynyddol sy'n rhoi trosolwg o'r gwasanaeth, yna adroddiad manwl o berfformiad yn ystod y flwyddyn a'r blaenoriaethau ar gyfer y nesaf.

Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-2017 (pdf)