Safonau Masnach

COVID 19: We are temporarily waiving the ‘paid for advice fees’ for food businesses at this uncertain time. If you are:

 • Changing the way you provide food
 • Changing what food you provide
 • Offering takeaways for the first time
 • Commencing deliveries
 • Offering new online ordering services
 • Offering food to the elderly or vulnerable, or
 • Providing cook-chill style meals for the first time 

We can support you by helping to ensure that these new foods are made safely and described correctly. 

Please email trading.standards@newport.gov.uk for allergens, standards and labelling queries, and environmental.health@newport.gov.uk for food hygiene and safety matters.

Mae gwasanaeth safonau masnach Cyngor Dinas Casnewydd yn amddiffyn iechyd, diogelwch ac amgylchedd pobl Casnewydd ac mae'n hybu lles economi fywiog a modern.  

Mae'r tîm safonau masnach yn sicrhau bod busnesau yn gweithredu yn unol â chyfreithiau masnachu teg a diogel, gan wneud yn siwr:  

 • nad ydyn nhw'n camarwain cwsmeriaid
 • bod yr holl gynhyrchion sy'n cael eu gwerthu yn rhai diogel
 • bod yr holl gynhyrchion sy'n cael eu gwerthu yn rhai dilys, nid ffug
 • bod anifeiliaid masnachol yn cael eu trin yn dda
 • nad yw plant yn gallu prynu alcohol, sigaréts a chynhyrchion tebyg sydd â chyfyngiadau arnyn nhw  

Dilynwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth:

Cymorth i fusnesau  

Rhoi gwybod am drosedd 

Prynu gyda hyder - cynllun masnachwyr cyfrifol 

Cyngor i ddefnyddwyr  

Cadw Nwyddau Ffug o Gasnewydd   

Cysylltu  

Gofynnwch am dîm safonau masnach Cyngor Dinas Casnewydd 

Lawrlwythwch y Polisi Gorfodi Amddiffyn y Cyhoedd (pdf)