Digwyddiadau busnes

Gweithdai Busnes Cymru 

Gweithdai am ddim - amrywiol bynciau, lleoliadau a dyddiadau ar gael 

Cyflymu Cymru i Fusnesau 

Gweithdai am ddim - amrywiol bynciau, lleoliadau a dyddiadau ar gael 

Gweminarau CThEM 

Gwybodaeth ar gael i fusnesau ac unigolion trwy gyfrwng gweminarau am ddim. 

Busnes Cymru – Digwyddiadau Tramor 

Gorffennaf 2019 - Mawrth 2020 

Dewiswyd y marchnadoedd a'r arddangosfeydd yn rhaglen Busnes Cymru i adlewyrchu datblygiadau rhyngwladol cyfredol sy'n cynnig cyfleoedd gwirioneddol i fusnesau yng Nghymru. 

Y Rhaglen Fenter 

Sesiynau yn y Llofft Busnes, Marchnad Casnewydd, ar gyfer pobl 18 - 30 oed sydd â syniad busnes y maent eisiau help i archwilio iddo ac sy’n ddi-waith neu'n gweithio am lai na 16 awr yr wythnos.  

Ffoniwch 02920 431 500 i archebu neu Cyflwynwch gais ar-lein  

Clwb Rhwydweithio Busnes ‘Dragons of Newport’ 

Bob Dydd Mercher am 7am yn The Ridgeway Bar & Kitchen yng Nghasnewydd. 

Mynediad trwy wahoddiad yn unig, ffoniwch Dan Smith ar 07889 178 995.

Clwb Busnes Action 

Cyfarfod bob Ddydd Iau, 7am yn The Ridgeway, Newport