Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

COVID-19: in line with Welsh Government rules, the Household Waste Recycling Centre will close from 6pm, Friday 23 October until Monday 9 November 2020.

Bookings made for 24, 25 and 26 October will be cancelled and will have to be rebooked when the HWRC reopens.

Bulky waste collections will continue. If waste cannot be collected as part of weekly kerbside recycling, or safely stored at home until the HWRC reopens, think about booking a bulky waste collection.


Read details and book a visit to the HWRC

Kerbside collections continue as normal.

The landfill site remains open to commercial business.


Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Casnewydd ym Maesglas ym mynedfa’r safle tirlenwi oddi ar gylchfan y SDR (A48).

Cyfeiriad

Docks Way, Maesglas, Casnewydd, Gwent NP20 2NS (peidiwch â defnyddio hwn ar gyfer llyw lloeren).

Dod o hyd i'r Ganolfan Ailgylchu ar fapiau Fy Nghasnewydd.   

Newidiadau i ddidoli gwastraff

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cyflwyno didoli gwastraff cymysg yn y ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref i gynyddu ailgylchu a lleihau gwastraff diangen.

O 1 Ebrill 2020, bydd angen i breswylwyr naill ai ddidoli gwastraff cyn ymweld neu ddefnyddio man didoli pwrpasol i sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ailgylchadwy yn cael eu tynnu a'u rhoi yn y cynwysyddion perthnasol. 

Bydd gofyn i'r trigolion sy'n dod â bagiau du, cynwysyddion neu drelars gwastraff cymysg i'r CAGC gyflwyno'r cynnwys i'r gweithwyr a dangos nad oes eitemau y gellir eu hailgylchu yn cael eu gwaredu. 

Argymhellir yn gryf eich bod yn gwahanu eich gwastraff gartref er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei drin yn gyflym ac yn effeithlon.

Gweler Cwestiynau cyffredin (pdf)

Dysgwch yr hyn y gellir ei ailgylchu yn y Ganolfan Ailgylchu

Caiff preswylwyr Casnewydd ddefnyddio’r safle am ddim a chant hefyd ailgylchu yn un o ganolfannau ailgylchu Casnewydd.

Mae’n bosibl y gofynnir i breswylwyr â gwastraff heb ei drefnu, neu sy’n defnyddio trelar, gyflwyno tystiolaeth eu bod yn byw yng Nghasnewydd a dangos cynnwys eu bagiau i sicrhau na chaiff deunydd ailgylchu ei anfon i dirlenwi.

Caiff preswylwyr Casnewydd adael nid mwy na phedwar bag bin o wastraff y cartref heb ei drefnu os na ellir ailgylchu’r deunydd go iawn. 

Safle tirlenwi

Mae’r safle tirlenwi ar gyfer cwsmeriaid masnachol a phreswylwyr sy’n defnyddio cerbydau mawr, trelars neu faniau.

Oriau agor

Dydd Llun – dydd Iau: 7:30am – 3:30pm

Dydd Gwener: 7:30am – 3:00pm

Dydd Sadwrn: 9am - 12pm

Dydd Sul: Ar gau

Gwyliau’r Banc: ar gau ac eithrio dydd Gwener y Groglith (7:30am - 3:30pm)

Gweld y costau presennol ar gyfer tirlenwi.