Ysgolion ac Addysg

2017_01_015 School Bus Adverts_page_001

COVID - 19 Update 9 July 2020

Schools that are able to do so, will safely reopen from the first week of September, with all schools to reopen from September 14. 

Local plans and preparations are underway between the council and schools in the area to review risk assessments, processes and systems to ensure individual schools can welcome pupils back safely in line with guidance by Welsh Government.

Schools which can do so will reopen from the first week of term. Some specific groups of learners might need to be prioritised during this week, such as Year 7, 12, 13 and Special Units for Secondary, Special Units for Early Years and Year 6. Parents will receive more specific information from their school and the Local Authority as it becomes available.

From September 14, school attendance will be compulsory. Parents are asked to contact their school if a pupil is unable to attend to discuss further.

Read full statement here.

 

 

Mae gan Gasnewydd ddwy ysgol feithrin, 42 ysgol gynradd, naw ysgol uwchradd, dwy ysgol arbennig ac un uned atgyfeirio disgyblion.

O fewn y rhain mae tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg, chwe ysgol gynradd Gatholig, un ysgol uwchradd Gatholig a dwy ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru.

Bydd ysgol gynradd a gynhelir yn y gymuned newydd yn agor ar ddatblygiad Glan Llyn o fis Medi 2019.  

Gwybodaeth i rieni a myfyrwyr

Ad-drefnu ysgolion yng Nghasnewydd

Anghenion Addysgol Arbennig 

Grantiau ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch

Dysgu yn y Gymuned

Dysgu Cymraeg yng Nghasnewydd

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…

 Partneriaethau              

Cymorth i lywodraethwyr     

 Bwlio    

 Seicoleg Addysg 

 Partneriaethau Addysg

 Niferoedd disgyblion