Sgwad Wirion, Her Ddarllen yr Haf 2020

SILLYSQUAD_Stacked_Illustrated

Ymunwch â'n Sgwad Wirion!

Eleni, rydyn ni'n gofyn i deuluoedd fod yn wirion ar gyfer Her Ddarllen yr Haf.

Gwyddom fod darllen er pleser yn bwysig i ddatblygiad plant, felly rydym am annog teuluoedd i ddarllen a chael hwyl gyda'i gilydd drwy gydol yr haf!

Dewch i gwrdd â'r Sgwad Wirion, criw o anifeiliaid hoffus sy'n rhedeg tŷ hwyliog gwych. Ond byddwch yn ofalus: mae ‘na berson drwg dirgel yn aros i ddifetha'r hwyl!

Cymerwch ran ar-lein i ddarganfod mwy am y cymeriadau gwych a chewch ddatgloi gwobrau a gweithgareddau digidol a chynnwys fideo i’w gwobrwyo am eu darllen. 

Ymunwch a dysgwch fwy am y Sgwad Wirion

Cynhyrchir Her Ddarllen yr Haf gan yr Asiantaeth Ddarllen ac fe'i cyflwynir gan Lyfrgelloedd Casnewydd