Y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Fireworks

Siopa

Bydd tymor siopa'r Nadolig eleni yn bwysicach nag erioed i fusnesau yng nghanol dinas Casnewydd.

Mae busnesau lleol wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i wneud eu hadeiladau'n ddiogel i siopwyr ac ymwelwyr ac mae angen ein cefnogaeth arnynt yn fwy nag erioed.

Dewch i Gasnewydd am fargeinion, anrhegion a nwyddau gan fasnachwyr annibynnol, yn ogystal â Friars Walk a Chanolfan Ffordd y Brenin.  

Parcio am ddim

Bydd ymwelwyr â chanol y ddinas a Maendy yn gallu mwynhau parcio am ddim yn y cyfnod cyn y Nadolig ac yn ystod sêls mis Ionawr.

Y meysydd parcio sydd wedi'u cynnwys yn y cynnig yw aml-straeon Kingsway a Park Square yn ogystal â'r safleoedd tâl ac arddangos awyr agored yn Hill Street, Stow Hill, Faulkner Road, Glan yr Afon, Stryd Emlyn a Maendy.

Ble i barcio yng Nghasnewydd  

Gwastraff ac ailgylchu 

Bydd casgliadau'n digwydd fel arfer dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, ar wahân i:

  • dim casgliad Ddydd Gwener 25 Rhagfyr - bydd biniau’n cael eu casglu Ddydd Sadwrn 26 Rhagfyr
  • dim casgliad Ddydd Gwener 1 Ionawr - bydd biniau’n cael eu casglu ddydd Sadwrn 2 Ionawr 

Nodwch eich cod post ar y dudalen casglu biniau i weld pryd caiff eich bin a’ch ailgylchu eu casglu. 

Gallwch ailgylchu eich coeden Nadolig go iawn drwy:

Ailgylchwch gardiau a phapur lapio

Mae cardiau a phapur lapio yn mynd yn eich bocs ailgylchu gwyrdd - dim papur lapio ffoil, os gwelwch yn dda!

Darllenwch am ailgylchu dros y Nadolig gyda Wastesavers