• Ymweld yn Ddiogel

  Mae siopau yng Nghasnewydd yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl fel rhan o gynlluniau adfer Covid-19 Llywodraeth Cymru

  Mwy o wybodaeth

 • Swyddi gwag partneriaethau

  Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda llawer o sefydliadau ac asiantaethau yn yr ardal ac mae'n hysbysebu cyfleoedd am swyddi ar eu rhan.

  Mwy o wybodaeth

 • Derbyn i ddosbarth meithrin

  Derbyn i ddosbarth meithrin

  Mwy o wybodaeth

 • Cofrestru i bleidleisio

  Gwnewch yn siwr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio

  Mwy o wybodaeth