Newyddion

Rhodd Nadolig arweinydd y Cyngor i siopwyr

Wedi ei bostio ar Friday 13th November 2020

Mae'r Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, wedi cyhoeddi y bydd llawer o'r meysydd parcio sy'n eiddo i'r cyngor am ddim ar benwythnosau drwy gydol mis Rhagfyr a mis Ionawr.

Bydd ymwelwyr â chanol y ddinas a Maendy yn gallu mwynhau parcio am ddim yn y cyfnod cyn y Nadolig ac yn ystod sêls mis Ionawr.

Gwnaeth y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y cyhoeddiad yn ystod y digwyddiad rhithwir Cynnau'r Goleuadau Nadolig ddoe.

"Byddwn bob amser yn annog pobl i gefnogi ein siopau, bwytai, caffis a busnesau eraill gwych ond eleni mae'n bwysicach fyth - cadwch yn ddiogel, arhoswch yn lleol.

"Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb ond mae ein busnesau lleol wedi gweithio'n eithriadol o galed i sicrhau bod eu hadeiladau'n ddiogel i bobl ymweld â nhw.

"Bydd parcio am ddim yn annog hyd yn oed mwy o bobl i ymweld â'n siopau gwych, bwytai a siopau hamdden, yn ogystal â dod ag ychydig o hwyl Nadolig i'n preswylwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer y diwrnod mawr."

Y meysydd parcio sydd wedi'u cynnwys yn y cynnig yw aml-straeon Kingsway a Park Square yn ogystal â'r safleoedd tâl ac arddangos awyr agored yn Hill Street, Stow Hill, Faulkner Road, Glan yr Afon, Stryd Emlyn a Maendy.