Victoria ward election

Election of a councillor to Victoria ward - Postponed

Following advice from the Cabinet Office and Welsh Government, the Returning Officer has decided to freeze the timetable after the close of nominations for the Victoria ward by-election meaning it will not take place on 16 April as scheduled.

Lawrlwytho'r notice to postpone (pdf)

Lawrlwytho’r hysbysiad etholiad (pdf)

Lawrlwytho pecyn enwebu (pdf)

Lawrlwytho amserlen (pdf)

Lawrlwytho hysbysiad am benodi cynrychiolydd etholiadol (pdf) 

Lawrlwytho datganiad pobl sydd wedi’u henwebu (pdf)


  1. Os bydd mwy nag un ymgeisydd, caiff y bleidlais ei chynnal ar ddydd Iau 16 Ebrill 2020.   
  2. Rhaid i geisiadau i gofrestru i bleidleisio gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn 12 canol nos 27 Mawrth 2020.  
  3. Rhaid i geisiadau, addasiadau neu gyfarwyddyd i ganslo pleidleisiau post gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Ystafell 528, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd erbyn 5pm, 30 Mawrth 2020. 
  4. Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy yn yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Ystafell 528, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd erbyn 5pm ar 6 Ebrill 2020.  
  5. Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy yn yr etholiad hwn ar sail analluedd corfforol, lle y digwyddodd yr analluogrwydd corfforol hwnnw ar ôl 5 pm ddydd Mercher 8 Ebrill 2020 gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Ystafell 528, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd erbyn 5pm ar Dydd Iau 16 Ebrill 2020.