Swyddi'r Cyngor

Disability Confident Employer logo_August 2016

IMPORTANT NOTICE:

Please be aware that online recruitment and Employee Self Service (ESS) will be unavailable between Thursday, 28th January and Friday, 29th January 2021. This is due to essential, planned upgrade work.

Mae angen pobl ddawnus ar Gyngor Dinas Casnewydd i gyflwyno gwasanaethau i drigolion Casnewydd ac, yn gyfnewid am hyn, mae’n cynnig pecyn buddion deniadol.

Lawrlwythwch polisi cyflog a gwobrwyo y Cyngor (pdf)  

Dylai cyflogeion Cyngor Dinas Casnewydd fewngofnodi i HC yma

Swyddi gwag

Gweld yr holl swyddi

Chwilio am swyddi penodol

Creu hysbysiadau swyddi

Gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd

Swyddi Casnewydd Fyw

Darllenwch yr arweiniad ar wneud cais cyn cyflwyno eich cais am swydd

Cymorth

I gael cymorth i lenwi ffurflen gais ar-lein, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gytuno ar amser addas i chi ffonio a chael cymorth.

Gallai fod yn ddefnyddiol paratoi ychydig o wybodaeth cyn eich ymweliad, fel dyddiadau swyddi blaenorol, cymwysterau a thystiolaeth o pam yr ydych yn bodloni meini prawf y swydd.

Gadewch ddigonedd o amser cyn y dyddiad cau i lenwi eich ffurflen gais.