Sut gall y gwasanaethau cymdeithasol helpu

Mae timau gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd yn helpu i amddiffyn a gofalu am bobl agored i niwed.

Anfonwch e-bost at info@newport.gov.uk, galwch heibio i'r Orsaf Wybodaeth neu ffoniwch (01633) 656656 

Argyfyngau 

Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â thîm ar ddyletswydd mewn argyfwng de-ddwyrain Cymru ar:

  • Rhadffôn 0800 328 4432 
  • Minicom 0800 587 9963
  • Ffacs 01495 767057

Mae Partneriaeth Cymorth Casnewydd yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i drigolion Casnewydd, yn enwedig gofalwyr, pobl hŷn, pobl â dementia a phobl ag anableddau.

Gweithdrefn asesu

Taliadau uniongyrchol

Gweithdrefn gwyno - oedolion

Gweithdrefn gwyno - plant

Gwneud cais am gasglu offer

Cysylltu â gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd